LUXEMBOURG - SRBIJA


Prejsť na obsah

PHANTOM 48-SL

PROIZVODI > PESTICIDI

 

PHANTOM 48-SL
dikamba 480 g/l

PHANTOM 48-SL je selektivni translokacioni hormonalni herbicid. Proizveden je u obliku koncentrovanog rastvora (SL).

PRIMENA PREPARATA: preparat je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, kada je kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi u fazi od kotiledona do 6 razvijenih listova. Primenjuje se u dozi od 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m2), uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru (2-4 l na 100 m2).
Vrste korova koje PHANTOM 48-SL dobro suzbija: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), viljušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuge (Chenopodium spp.), konica obična (Galinsoga parviflora), tušt obični (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistač jednogodišnji (Stachus annua), boca obična (Xanthium strumarium), gorčike (Sonchus spp.);
Vrste korova koje PHANTOM 48-SL zadovoljavajuće suzbija: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium), mlečike (Eophorbia spp.), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), poljsko grožđe (Polygonum amphibium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), mlečike (Euforbia spp.).

NAPOMENE: Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku jedne godine je jednom. Ne sme se primenjivati: u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.); u usevu semenskog kukuruza; zbog izrazite isparljivosti na vrlo slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim područjima; na temperaturama iznad 25°C.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: PHANTOM 48-SL se može mešati sa preparatima na bazi: atrazina, bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene.

Uputstvo za upotrebu možete preuzeti
ovde u pdf formatu.


LUXEMBOURG - SRBIJA | info@luxembourg.co.rs

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu